Husqvarna Automover
Świat Ogrodu

Projektowanie ogrodów

Nie masz pomysłu na ogród?

Sporządzamy projekty wykonawcze, wizualizacje, kosztorysy oraz wszelkie dokumentacje projektowe. Nasze usługi prowadzimy dla inwestorów prywatnych, firm oraz instytucji.

Projektant ogrodów

Projekty wykonuje Projektant Zieleni Jarosław Walczyński.

Certyfikat Projektanta Ogrodów - Jarosław Walczyński Zaświadczenie o uprawnieniach do projektowania ogrodów - Jarosław Walczyński

Projekt i założenie ogrodu - ile to kosztuje?

Jest to pytanie, które nurtuje niemal każdego właściciela przyszłego ogrodu. Precyzyjna odpowiedź na nie jest możliwa dopiero po spotkaniu (lub nawet kilku), które pozwoli dokładnie określić zarówno oczekiwania, ale także możliwości inwestora.

Wizualizacja ogrodu

Rozpiętość w kosztorysie może być naprawdę duża.

W największym stopniu końcowa cena będzie zależeć od powierzchni terenu do zagospodarowania oraz od zakresu wykonywanych prac, ale także od jakości i standardu usług wykonawcy, od wielkości sadzonego materiału roślinnego, itd.

Szczegółowa oferta jest wypadkową wielu czynników, które projektant ogrodu musi uwzględnić. Po pierwsze po to, aby przygotowana przez niego koncepcja aranżacji spodobała się właścicielowi ogrodu, a po drugie – aby kosztorys był możliwie najbardziej precyzyjny. Tylko takie podejście pozwoli uniknąć niepotrzebnych rozczarowań i zagwarantuje dobrą atmosferę współpracy.

Można natomiast wskazać ogólnie jakie usługi i materiały (z przykładami cen) mogą składać się na całość inwestycji w przypadku kompleksowego zagospodarowania terenu.

Projekt Ogrodu

Projekt zagospodarowania

Decydując się na profesjonalną usługę w tym zakresie inwestor zyskuje gwarancję, że powierzchnia ogrodu zostanie zagospodarowana optymalnie, jeżeli chodzi o funkcje rekreacyjne, wypoczynkowe, użytkowe, a jednocześnie zachowane zostaną możliwie najciekawsze walory estetyczne. Każdorazowo projektant uwzględnia uwagi właściciela i wszystkich użytkowników ogrodu, ich gusta w zakresie doboru roślin, inne przyzwyczajenia i preferencje. Na tej podstawie powstaje wstępny projekt koncepcyjny, który w dalszym etapie podlega zmianom i korektom. Po uzyskaniu ostatecznej akceptacji powstaje szczegółowy plan aranżacyjny zawierający m.in. rozmieszczenie i rodzaj ciągów komunikacyjnych, dokładny podział linii oddzielających części trawiaste od nasadzeń, szczegółową specyfikację kompozycji roślinnych, rozmieszczenie elementów małej architektury, itp. Pierwsza wizyta oraz wstępna kalkulacja kosztów są bezpłatne i całkowicie niezobowiązujące. Dopiero po zapoznaniu się z szacunkowymi kosztami inwestycji inwestor podejmuje decyzję o ewentualnym zakresie i warunkach dalszej współpracy.

Altana i iglaki

OFERTA

 • - Projekty koncepcyjne ogrodów i terenów zieleni, ogrodów przy rezydencjach
 • - Projekty przestrzeni publicznych, place, parki, skwery
 • - Projekty zieleni przy firmach, hotelach, kawiarniach, restauracjach
 • - Projekty zieleni przy budynkach użyteczności publicznej
 • - Projekty zieleni przy ciągach komunikacyjnych oraz zieleni izolacyjnej
 • - Projekty zieleni osiedlowej
 • - Projekty ogrodów na dachach, tarasach, balkonach
 • - Projekty placów zabaw dla dzieci
 • - Projekty rewaloryzacji, waloryzacji i adaptacji parków
 • - Inwentaryzacje dendrologiczne
 • - Doradztwo w zakresie architektury krajobrazu
 • - Nadzór autorski podczas realizacji projektów
 • - Projekty systemów automatycznego nawadniania

CENA DO UZGODNIENIA